Archive for February 10, 2016

12670077_460424447494992_6654751967547854971_n

Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.. Tidakkah kamu sadar setelah membaca tulisan pada gambar di atas.. Sungguh Allah Tuhan yang Maha Besar. Untuk sahabat-sahabatku, yang bermimpi menjadi orang Sukses, yang bermimpi bisa membahagikan orang tua.. Menegrtilah, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan dan ilmu ymag kita gunakan saat ini datangnya dari Allah SWT. Tidak pantaskah kita menyombongkan diri akan kecerdasan yang kita miliki saat ini. Mendekatkan dirilah kepada Allah agar kita selalu menjadi hambanya yang bertaqwa.. Sunnguh Allah akan meningkatkan derajatnya hamba-hamba yang berilmu, dan hamba yang paling dekat dengannya adalah hambanya yang betaqwa.. maka cari lah ilmu dan bertaqwalah..